Antal rum:
Antal m2:
Pris mdr. i alt:
Indskud:
Type:
Husdyr:
Vaskemaskine:
Cykelkælder:
Elevator:
Kælderrum:
Have:
Ældrevenlig:
Familiebolig:
Ungdomsbolig:
Handicapvenlig:

Hvorfor skal jeg tage stilling til fremtiden i dag?


Udlejnings- og ventelistereglerne kan ændre sig. Et område, der er særligt vigtigt at
fokusere på for dig som lejer eller boligsøgende, er din mulighed for at bevare din
plads på den almindelige venteliste, hvis du senere i livet vil være sikker på
nemmere at få en bolig i boligselskabet.
FOR ALLE GÆLDER:
  • Det koster et opnoteringsgebyr at komme på ventelisten.

 

  • Når du får en bolig, skal du aktivt meddele boligselskabet, om du ønsker at bevare din plads på oprykningsventelisten mod at betale et årligt ventelistegebyr (200 kr.). Hvis du ikke giver besked, mister du din plads og skal starte forfra på den almindelige venteliste, hvis du senere ønsker at søge en bolig. Husk at oplyse os om adresseændringer.

 

  • At pladsen på ventelisten kun gælder for det/de navne, der står på ansøgningen.
 

FORBEHOLD FOR LOVÆNDRINGER

De konkrete regler er formuleret i "Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger".
Boligselskabet "Sct. Jørgen" tager forbehold for ændringer i loven og for eventuelle prisændringer.
Skulle reglerne ændre sig, vil vi hutigst muligt informere dig.
Ulfborg-Vemb Boligforening | Tingvej 5 | 6990 Ulfborg | Telefon: 7930-1888